‘ଭାରତ ହମକୋ ଜାନ ସେ ପ୍ୟାରା ହୈ …..

ଦେଶରେ ବତ୍ତମାନ 71ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲାଲକିଲା ପାଚେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତିରଙ୍ଗା ଉଡାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ । 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଆଜାଦୀକୁ ନେଇ ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନ ତିଆରି ହେବା ସହ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି । 71 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଏହି ସାତୋଟି ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗିଉଠେ । ଯେପରି- 1943 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “କିସ୍ମତ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଦୂର ହଟୋ ଏ ଦୁନିଆ ବାଲୋ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା ହୈ’, 1948ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ଶହିଦ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ବତନ କି ରାହ ମେଁ ବତନ କା ନୌଯବାନ ଶହିଦ ହୋ’, 1954ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ଜାଗୃତି” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଦେ ଦି ହମେ ଆଜାଦୀ ବିନା ଖଡଗ ବିନା ଢାଲ’, 1964ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ହକିକତ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘କର ଚଲେ ହମେ ଫିଦା ଜାନ-ଓ-ତନ ସାଥିୟା’, 1965ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ଶହିଦ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ମୈରା ରଙ୍ଗ ଦେ ବସନ୍ତି ଚୋଲା’, 1965ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ସିକନ୍ଦର ଏ ଆଜାମ” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଜହାଁ ଡାଲ ଡାଲ ପର ସୋନେ କି ଚିଡିୟାଁ କରତୀ ହେଁ ବସେରା’, ସେହିପରି 1992ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା “ରୋଜା” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଭାରତ ହମକୋ ଜାନ ସେ ପ୍ୟାରା ହୈ’ ଆଦି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗି ଉଠେ ।