ଓଜନ କମାଇବ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଭଳି କଞ୍ଚ।। ଭଣ୍ଡା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଯଦି ଏହାକୁ ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍-ଏ, ସି, ଇ ଏବଂ ବି ଯୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଉପ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।  ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଓଜନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିତିଦିନ ଖାଇବାରେ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ପାଚିଲା ବଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏଞ୍ଜ।।ଇମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ପେଟ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଭଳି କଞ୍ଚ।। ଭଣ୍ଡା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ଯଦି ଏହାକୁ ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍-ଏ, ସି, ଇ ଏବଂ ବି ଯୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଉପ ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ।  ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଓଜନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ନିତିଦିନ ଖାଇବାରେ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ପାଚିଲା ବଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏଞ୍ଜ।।ଇମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ପେଟ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।୍‍ ଯଜି ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ । କଞ୍ଚ।। ଭଣ୍ଡା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶର୍କରା ସ୍ତର କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନର ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ ।୍‍ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡାରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ରହିଥାଏ । ଫଳରେ କଫ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ କଂଚା ଭଣ୍ଡା । ଏଥିରେ ଥିବା ଏଂଜାଇମ୍ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ କମାଇବା ସହ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ । ୍‍ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।